Databig

O nás

Začátky

Společnost Databig s.r.o. byla založena v únoru 2017. Jednatelkou je Ing. Alexandra Belingerová MBA, která se již od začátku své profesní kariéry zaměřuje na oblast IT, a to včetně svého původního studia na Technické univerzitě v Liberci, kde se věnovala oboru Vizuální komunikace se speciálním zaměřením na informatiku.

Po ukončení studia na vysoké škole Bankovní institut v roce 2014 se začala věnovat práci v neziskovém sektoru. Při práci v rámci organizace IT People se blíže seznámila také s prostředím IT a zejména s problematikou e-commerce, které se začala více profesně věnovat. Díky svému předchozímu studiu ekonomie a obchodu měla pak blízko především k procesnímu řízení eshopů a začala hlouběji pronikat do logiky nastavení jejich fungování.

Od prvních pokusů po současnost

První pokusy o sestavování automatických obchodních modelů se postupně změnily do profesionálního poradenství v dané oblasti, kterému se slečna Belingerová začala věnovat od roku 2015. Vše pak vyústilo v založení společnosti Databig s.r.o., která se nadále danému tématu věnuje na komerční bázi, a to především formou vývoje automatizovaných softwarových nástrojů pro zmiňovanou oblast.

V současnosti se společnost Databig s.r.o. úspěšně věnuje vývoji svého produktu a jeho dodávkám a integraci do technologických celků u zákazníků, který o tento produkt mají zájem. Jak je společnost úspěšná, dokládá následující graf vývoje tržeb za vlastní vyvinuté produkty do roku 2019, kdy meziročně Databig s.r.o. roste o více jak 400 % (!).

Z hlediska vlastního vývoje spolupracuje společnost Databig se společností Datatop v České republice a společností BonMedia s.r.o. na Slovensku. Dosavadním výsledkem vývoje těchto třech společností byla několikamilionová dodávka komplexního řešení pro hi-tech výrobní společnost, a to konkrétně dodávka automatizované výrobní a logistické linky, která řešila témata nejen výroby, servisu, logistiky a e-commerce ale také např. inteligentního vytápění, měření škodlivin, machine-to-machine propojení strojů apod. ​