Služby firmám

Společnost Databig je vlastníkem centra sdílených služeb, které nabízí služby v oblastech správy IT techniky, informačních a e-commerce systémů, marketingu a logistiky. Tyto služby jsou nabízeny jako komplexní balíček, samostatně nebo podle individuálních potřeb konkrétního klienta.

 

Správa IT techniky, informačních a e-commerce systémů

Centrum sdílených služeb klientům stěžejně poskytuje služby odborných techniků v oblasti správy IT techniky, informačních a e-commerce systémů a nastavení softwarových nástrojů pro optimalizaci a automatizaci procesů. Centrum sdílených služeb v rámci správy informačních a e-commerce systémů zajišťuje:

 • Vzdálená správa IT vybavení a systémů
 • Správa a opravy vybavení, nastavení a kontrola funkčnosti systému při nahlášení poruchy
 • Konfigurace serverů a síťového vybavení na dálku
 • Konfigurace a vzdálená správa kamerových systémů
 • Podpora při používání nástrojů pro optimalizaci a automatizaci procesů
 • Podpora klienta při přechodu z offline obchodování do online prostředí
 • Podpora klienta při přechodu z jednoduššího na rozsáhlejší systém
 • Zajištění nepřetržitého technického chodu IT techniky a podpora klienta na dálku
 • Řešení GDPR problematiky zejména po technické stránce a správa databáze
 • Řešení bezpečnosti, rozvoj, údržba celého provázaného e-commerce systému – ERP, MES, e-shop, feedy, převodní, importní a exportní můstky, další navázané programy pro chod e-commerce

 

Marketingové služby zejména v oblasti e-commerce a výkonnostního marketingu

Centrum sdílených služeb poskytuje také přípravu, realizaci a vyhodnocování marketingových kampaní i celé oblasti výkonnostního e-commerce marketingu. To znamená, že centrum pro své klienty kreativně zabezpečuje realizaci PPC reklamních kampaní, výkonnostních reklamních kampaní na internetu, zbožových vyhledávačích, případně také na sociálních sítích apod.

Centrum sdílených služeb tedy nabízí následující služby:

 • Podpora při používání marketingových nástrojů pro optimalizaci a automatizaci procesů
 • Tvorba reklamních strategií
 • Tvorba, realizace a vyhodnocování účinnosti reklamních kampaní
 • Prezentace značky a s tím spojené kreativní práce
 • Tvorba, realizace a vyhodnocování PPC kampaní
 • Nasazení a optimalizace výkonnostních kampaní pomocí specializovaných nástrojů a software
 • Využití moderních cloudových služeb a v nich provozovaných softwarových nástrojů pro zvýšení výkonnosti kampaní a ušetření nákladů
 • Podpora při používání softwarových produktů pro podporu výkonnostního marketingu vyvíjených společností Databig a dalšími softwarovými společnostmi
 • Administrativní služby v oblasti logistiky a zpracování požadavků v ERP a e-commerce systémech