Projekty – Vývoj software

Předmětem projektu Databig (SW nástroje pro optimalizaci zalistování a cenotvorby položek v eshopu), je vývoj zcela nového SW – softwarového nástroje pro automatizaci obchodních a logistických procesů v rámci eshopu. Jedná se především o optimalizaci zalistování jednotlivých produktů a dále o vhodné nastavení cenové politiky, tedy cenotvorbu.

Tento nový software má být jednoduchým nástrojem, určeným především pro konkurenční prostředí středních a velkých eshopů, působících na vysoce konkurenčních trzích s velkým množstvím zalistovaných položek. Jedná se tak například o prodejce spotřební elektroniky, IT komponent, ale i další druhy zboží.

Tento software se skládá z následujících modulů:

 

 

A. Napojení na sklady dodavatelů a jejich porovnání

Systém stáhne přehledy zboží jednotlivých dodavatelů (feed) a porovná/spáruje zboží mezi sebou podle klíčových parametrů (RMA, název výrobce, zařazení v stromové větvi, název zboží, cena). Díky tomu na sebe bude navázáno stejné zboží, které dodávají různí dodavatelé.

 

B. Analýza zájmu o zboží podle heureka.cz

Na porovnávači heureka.cz je viditelné, které zboží je jak momentálně prodejné (řazení zboží v kategorii podle prodejnosti). Testováním bylo zjištěno, že je poměrně snadné přebírat kompletní strom zboží ze serveru heureka.cz. Systém zaindexuje zboží z heureka.cz podle jednotlivých větví stromu zboží partnera a uloží si v systému partnera informaci o prodejnosti zboží na heureka.cz.

 

C. Analýza úplnosti sortimentu partnera podle sortimentu dodavatelů a konkurentů

Systém zjistí, které zboží dodavatel nebo konkurent zařadil do nabídky a partner jej v nabídce nemá.

Systém bude průběžně ukládat provázání jednotlivých větví stromů zboží, kdy ne vždy mají jednotliví prodejci na trhu stejnou stromovou strukturu nabídky. Navíc se situace komplikuje faktem, že vedle stromové struktury se na většině eshopů vyhledává zboží též pomocí filtrů. Systém tedy bude umožňovat vytvoření vazby „větev stromu partnera = větev stromu konkurenta“ v kombinaci s filtrem.

Protože na trhu žádné obdobné řešení není, získá Databig s.r.o. včasným zahájením vývoje programu a dlouhodobou tvorbou databáze výhodu, kdy případné konkurenční projekty nemůžou na trh vstoupit „ze dne na den“.

 

D. Nástroje pro zařazení zboží do sortimentu

Systém umožní ruční, poloautomatické nebo automatické zařazení zboží do nabídky. Ruční nechává na obsluze s tím, že zboží k zařazení přiřadí sám do správné větve systému. Automatické umožní v případě, kdy má partner určitou část zboží (strom zboží + značka) provázán s některým z dodavatelů 1:1 a vedle názvu je schopen exportovat popis zboží, fotografii a případně i parametrické popisky. Poloautomatický systém vyplní jen část údajů (např. v situaci, kdy údaje od dodavatele nejsou kompletní, nebo struktura parametrů dodavatele není kompatibilní se strukturou partnera). U poloautomatického vyplnění systém před zveřejněním vyzve obsluhu k potvrzení tohoto kroku.

Systém bude pracovat též se zákaznickým zájmem o zboží na heureka.cz, kdy zboží, které partner nemá v nabídce a na heureka.cz se jedná o značně prodejné zboží, zvýrazní, aby toto bylo přednostně zařazeno do nabídky partnera.

Zpočátku je nutné (díky potřebám změn v první fázi programu) vytvářet doplňování sortimentu v programu přímo zaměstnanci Databig s.r.o. Následně tato funkce, až program bude dotvořen, bude zcela předána zaměstnancům klienta.

 

E. Expedice z více skladů včetně dodavatelů

Systém umožní expedovat přímo k zákazníkovi zboží jednak ze skladu partnera, jednak ze skladů jeho

dodavatelů, pokud partner nemá zboží na skladě. Toto řešení vyžaduje smluvní zajištění u dodavatelů, kteří pak zboží pošlou zákazníkovi, ale fakturovat budou zboží partnerovi. Ten zákazníkovi posílá svoji fakturu, kterou v případě dohody vytiskne dodavatel a přibalí k odesílanému zboží.

Tato funkce umožní tvrzení „zboží skladem – expedujeme dnes“ uvedené na eshopu partnera i v situaci, kdy partner nemá zboží na skladě. Z pohledu zákazníka pak se nic nemění, protože zákazník přepravní službou dostane zboží druhý den stejně, jako by zboží odcházelo od partnera.

 

F. Optimalizace skladového hospodářství

Na trhu začíná být běžné, že zboží může odcházet od dodatele k partnerovi postupně. Není tedy nutné při nákupu zboží ve velkém množství všechno zboží od dodavatele okamžitě odebrat. Systém při nastavení minimálních množství na jednotlivých pobočkách partnera umožní zboží distribuovat postupně tak, jak se zboží na jednotlivých místech prodává.

Systém sám dokáže podle analýzy předchozích prodejů partnera i prodejů na heureka.cz navrhnout, jaké má být nastaveno minimální drženého zboží na jednotlivých pobočkách. Celý proces je zcela automatizován.

 

G. Indikace zájmu o zboží, možných alternativ a vhodného příslušenství z dat z eshopu a informací získaných od prodejců

Systém bude hlídat, jak se které zboží prodává na heureka.cz a bude porovnávat, zda v stejném rozsahu se prodává i u partnera. Pokud například všeobecně prodávané zboží se u partnera neprodává, Systém upozorní product managera, že by se dané zboží mohlo prodávat více, aby tento u tohoto zboží a ten pak zkontroluje cenu zboží, popis zboží, nastavenou skladovou dostupnost, ceny a akce u konkurence atd. a pokusí se nalézt řešení, které by zlepšilo prodejnost zboží.

Dalším indikátorem zájmu o zboží je například návštěvnost produktu proti prodejnosti produktu. Pokud je stránka s popisem produktu na eshopu partnera hodně navštěvovaná a zboží se neprodává, opět se jedná o dobrý důvod upozornit produkt managera, že např. s cenou nebo s popisem tohoto zboží je něco v nepořádku.

 

H. Výpočet optimální ceny a dostupnosti

Systém též může sám vypočítat, jaká je optimální cena a správná dostupnost u nabízeného zboží. Tuto informaci může předložit product managerovi nebo za určitých podmínek sám změnit cenu.

Automatická změna ceny by musela mít podobu vzorce o více parametrech, kdy například automatická změna bude provedena když:

  • Po změně ceny zůstává minimální marže větší než konkrétní hodnota
  • Konkurent A nebo konkurent B mají stejné zboží skladem

Výpočet optimální ceny zohlední i budoucí náklady na řešení reklamací a servisu produktu, které lze důvodně očekávat díky míře poruchovosti zboží (souvisí s typem výrobku, značkou a dalšími kritérii) a nákladů na odstranění závady.

 

CH. Řešení servisu a optimalizace nabídky zboží podle poruchovosti

Systém bude hlídat, jak je které zboží poruchové a co je příčinou jeho poruchy. Rozpozná a upozorní vedení firmy i jednotlivé produktové manažery na to, jaké jsou rozdíly v poruchovosti určitého druhu zboží, rozdíly v poruchovosti při použití určitých materiálů nebo technických postupů a jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými značkami zboží. Systém tak dokáže klientovi napovědět, které ze zboží znamená vyšší budoucí náklady spojené s držením záruky. Tyto údaje bude též možné nabídnout jako informaci zákazníkovi, pokud si to klient bude přát.

Systém zaznamená náklady na odstranění poruchy zboží a spolu s počtem poruch zaznamená, čím byla porucha způsobena, při jakém užívání produktu apod.  Systém bude po naplnění daty znát různou kvalitu různých servisních středisek, kam zákazníci klienta i klienti zasílají zboží z důvodu nutného servisu nebo reklamace. Takové údaje pak poslouží k zlepšování servisních procesů.

 

I. Napojení na sklady dodavatelů výrobních firem, zjištění dostupnosti a cenové porovnání. Určení optimálního dodavatele komponenty pro výrobu just-in-time

Softwarový nástroj bude schopen napojení na systémy dodavatelských subjektů. Toto napojení bude fungovat na bázi vzájemné výměny dat ve formě XML feedů. Díky této výměně dat bude nástroj schopen zjistit dostupnost určitého materiálu nebo komponenty a cenové porovnání mezi různými dodavateli. Nástroj také bude schopen určit optimálního dodavatele pro výrobu just-in-time, kterého určí podle kombinace ceny, dostupnosti a rychlosti dodání na místo výroby.

 

J. Predikce zájmu trhu o výrobek před jeho uvedením na trh pomocí analýzy zájmu trhu o obdobné konkurenční výrobky. Sběr dat z cenových porovnávačů.

Výsledný nástroj bude obsahovat funkcionalitu pro predikci zájmu o budoucí výrobek. Tuto predikci bude provádět na základě dat o popularitě obdobných konkurenčních výrobků (stanovenou pomocí hodnot parametrů), tržní situaci (objemu prodeje celého trhu), cenové hladině apod. Nástroj také bude provádět sběr dat s různých cenových porovnávačů. Tato predikce usnadní klientovi rozhodování o zařazení budoucích výrobků do výroby.

 

K. Zjištění úplnosti sortimentu u výrobních firem pomocí metody porovnání sortimentu se sortimentem dodavatelů a konkurentů.

Výsledný nástroj bude schopen zjistit úplnost sortimentu pomocí porovnání se sortimenty dodavatelů a konkurenčních společností. Tato funkcionalita umožní klientovi zajistit úplnost sortimentu, kdy klient nabídne více smysluplných konfigurací výrobku.

 

L. Nástroje pro včasné dodání komponent určených k výrobě na sklad.

Výsledný softwarový nástroj bude klientovi umožňovat zajistit včasné dodání komponent pro výrobu přímo na sklad. Tato funkcionalita bude vycházet z dat o dostupnosti a době přepravy od jednotlivých dodavatelů a zejména bude sloužit k objednání takové přepravní služby, která zajistí dopravu v požadovaném termínu a zároveň bude moci obsluha provézt objednávku přepravní služby rovnou ze systému. Výsledný softwarový nástroj bude napojen na systémy přepravních služeb on-line.

 

M. Automatizace expedice příslušenství výrobku k zákazníkovi přímo z velkoobchodu, možnost nastavení expedice z více skladů.

Výsledný nástroj bude umožňovat automatickou expedici určitého příslušenství k zákazníkovi ze skladu velkoobchodu v případě, kdy to bude rychlejší a výhodnější než přes sklad klienta. Nástroj také bude umožňovat nastavení expedic z více skladů, čímž odpadne nutnost přesunů na jeden expediční sklad. Výsledný softwarový nástroj bude napojen na systémy přepravních služeb on-line.

 

N. Nástroje pro optimalizaci skladového hospodářství u výrobních firem s ohledem na volatilitu cen.

Výsledný nástroj umožní obsluze provádět objednávku na sklad na základě předchozího vývoje ceny komponenty. Obsluha bude u komponent, kde dochází k častému poklesu cen, objednávat menší množství. Naopak tam, kde je cena komponenty v čase konstantní a lze při objednávce většího množství komponent ušetřit, obsluha objedná větší množství komponent na sklad.

 

O. Možnost nastavení automatizace výpočtu optimální ceny výrobku podle vývoje cen konkurenčních výrobků (automatická cenotvorba podle vývoje trhu)

Výsledný nástroj bude nabízet možnost pro automatickou cenotvorbu výrobku podle konkurenčních cen. Tato cenotvorba se bude odvíjet podle dat o konkurenčních cenách obdobných výrobků (navázání na cenové srovnávače, reporty cen z trhu apod.) a navrhne optimální konkurenceschopnou cenu. Nástroj klientovi usnadní cenotvorbu a ulehčí práci s přehledným sledováním tržní situace.
 

P. Sledování poruchovosti jednotlivých konfigurací stejného výrobku. Nástroje pro optimalizace nabídky podle vyhodnocení poruchovosti.

Výsledný nástroj bude nabízet funkce pro sledování poruchovosti jednotlivých konfigurací stejného výrobku (například řada stejných notebooků s různými konfiguracemi – jinými komponentami uvnitř notebooku). Díky těmto datům pak obsluha bude schopna optimalizovat nabídku a případně i vyřadit vysoce poruchové konfigurace. To klientovi pomůže zredukovat značnou část servisních a reklamačních nákladů díky odstranění nejporuchovějších konfigurací.

 

Projekt společnosti Databig s.r.o. byl připravován v řádu několika minulých měsíců a při jeho přípravě byly zohledněny všechny zkušenosti a znalosti odborníků z oblasti online trhů. Při úspěšné realizaci má tak projekt velký obchodní potenciál, neboť externě nabízené řešení tohoto druhu aktuálně na trhu dostupné není.